Echo myśli

to rodzaj omamów słuchowych lub psychicznych występujących w schizofrenii paranoidalnej, polegające na powtarzaniu na głos myśli, wrażeniu „ugłośnienia myśli” itp.

Echo myśli

to rodzaj omamów słuchowych lub psychicznych występujących w schizofrenii paranoidalnej, polegające na powtarzaniu na głos myśli, wrażeniu „ugłośnienia myśli” itp. więcej >>

Echolalia

to stereotypie ruchowe, polegające na naśladowaniu i powtarzaniu przez chorego słów i zdań wypowiedzianych przez inne osoby. Najczęściej występuje w schizofrenii katatonicznej. więcej >>

Echomimia

to stereotypie ruchowe, polegające na naśladowaniu przez chorego mimiki kogoś innego. Najczęściej występuje w schizofrenii katatonicznej. więcej >>

Echopraksja

to stereotypie ruchowe, polegające na powtarzającym się naśladowaniu przez chorego ruchów kogoś innego, w sposób zautomatyzowany. Najczęściej występuje w schizofrenii katatonicznej. więcej >>

Empatia

to indywidualna wrodzona właściwość polegająca na emocjonalnym wczuwaniu się w przeżycia psychiczne innych osób, ważna w relacji pacjent – lekarz. więcej >>

Etiologia

zespół przyczyn, zjawisk, procesów składających się na powstanie choroby. więcej >>

Euforia

to błogostan, stan podwyższonego nastroju, który wyraża się bardzo dobrym samopoczuciem i optymistycznym nastawieniem do swej sytuacji, niewspółmierny do realnej sytuacji. Bardzo duże wzmożen [...] więcej >>
 
 
 
 
 
 
Znane postaci wśród osób chorych na schizofrenię to m.in.:
Vincent van Gogh - malarz, Georg Hegel – filozof, Alfred Kubin - malarz, Edmund Monsiel – rysownik, Roger Barrett – muzyk (Pink Floyd), Wacław Niżyński – choreograf, Virginia Woolf - pisarka, Jack Kerouac - pisarz, John Nash – matematyk.