Schizofrenia prosta

to jedna z postaci klinicznych schizofrenii. Mimo niewielkiej ilości objawów charakteryzuje się przewlekłością procesu psychotycznego, który rozwija się wolno i dlatego tak ciężko rozpoznać tę postać schizofrenii. Objawy autyzmu, chłodu uczuciowego i rozszczepienia osobowości pozostają długo w ukryciu. W trakcie rozmowy czy nawet podczas zmiany tematów można zauważyć brak zainteresowania chorego. Widoczny jest również brak harmonijności ruchów ciała. Z kolei brak aktywności i bezczynność chorzy tłumaczą dolegliwościami hipochondrycznymi. Na przestrzeni lat człowiek zmienia swój sposób bycia, reakcje a przede wszystkim ulega degradacji społecznej i życiowej.

Sałata słowna

to znaczny stopień rozkojarzenia toku myślenia przejawiający się całkowicie chaotycznymi, niespójnymi wypowiedziami, będącymi nagromadzeniem słów, sylab, dźwięków. więcej >>

Schizofrenia

(gr. schizo= rozszczepiam, phren= rozum, serce) to termin diagnostyczny użyty pierwszy raz przez Eugenia Bleulera w psychiatrii klinicznej, który nie jest ściśle określony, ale powszechnie stosow [...] więcej >>

Schizofrenia dziecięca

to schizofrenia wieku dziecięcego, która jest trudna do rozpoznania. Może przypadać już na okres między drugim a trzecim rokiem życia i zachodzą te same kryteria psychopatologiczne, jak w przy [...] więcej >>

Schizofrenia hebefreniczna

=zdezorganizowana, to złożony obraz kliniczny składający się z cech przewlekłej schizofrenii i zespołu hebefrenicznego. Występuje w młodym wieku, okresie pokwitania lub niewiele później. Za [...] więcej >>

Schizofrenia katatoniczna

to jedna z klinicznych postaci schizofrenii uwikłana zespołami katatonicznymi. Wyróżnia się dwie postacie hipokinetyczną (zahamowanie napędu psychoruchowego) i hiperkinetyczną (pobudzenie nap [...] więcej >>

Schizofrenia paranoidalna

to jedna z postaci klinicznych schizofrenii. Złożona jest z przewlekłego procesu schizofrenicznego i zespołu paranoidalnego. Często wybucha nagle. Wśród objawów dominują omamy i urojenia. Oma [...] więcej >>

Schizofrenia prosta

to jedna z postaci klinicznych schizofrenii. Mimo niewielkiej ilości objawów charakteryzuje się przewlekłością procesu psychotycznego, który rozwija się wolno i dlatego tak ciężko rozpoznać [...] więcej >>

Schizofrenia somatopsychiczna

= hipohondryczna, to jeden z zespół występujący w przebiegu schizofrenii prostej, w którym przeważają urojenia hipochondryczne. Rozszczepienia osobowości nie są zbyt głębokie, a uwaga chore [...] więcej >>

Schizofrenia somatopsychiczna

= s. hipochondryczna, to jeden z zespół występujący w przebiegu schizofrenii prostej, w którym przeważają urojenia hipochondryczne. Rozszczepienia osobowości nie są zbyt głębokie, a uwaga c [...] więcej >>

Splątanie toku myślenia

to zaburzenie toku myślenia wyróżniające się zupełnym rozerwaniem wątku myślowego, skojarzeniami powierzchniowymi, przypadkowymi, którym zwykle towarzyszy przyspieszony bieg myśli. więcej >>

Stereotypia ruchowe

to zaburzenie ruchowe, które polega na wielokrotnym, monotonnym wykonywaniu prostych, stale takich samych czynności ruchowych np.: kołysanie, wysuwanie i chowanie języka. Wyróżnia się echopraks [...] więcej >>

Sztywność katatoniczna

to przyjęcie sztywnej postury ciała, utrzymywanej mimo zewnętrznych prób jej zmiany. więcej >>
 
 
 
 
 
 
Wpływ edukacji na postrzeganie osób ze schizofrenią
Badania sugerują, że wczesna edukacja dotycząca schizofrenii (np. wizyta osoby chorującej na schizofrenię w szkole i rozmowa z uczniami), może przyczyniać się do mniejszej stygmatyzacji związanej z chorobą.